Paula Piñeiro Varela

TFG Student

Student at University of Vigo (Spain)

Funcionalización de nanopartículas de oro plasmónica con proteínas expresadas en E. coli para biodetección

Email:  paulapineiro@alumnos.uvigo.es
Phone number:(+34) 986 81 25 39